My Railway Photo/KINETON STATION photo taken 5th October 1964.jpg

Previous | Home | Next